Tarihçe

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası 1958 yılına kadar Tokat Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı olarak mümessillik, 1958 yılından sonra ise 1965 yılına kadar Zile Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı ajanlık olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

            1934 yılında Şeker Fabrikasının kurulması, 1944 yılında Mülki değişikliğe uğrayarak ilçe statüsüne kavuşan Turhal’da kurulan iş yerlerinin, özel müteşebbis yatırımlarının artması, bir takım sınai tesisler, fabrikalar ile bankaların tescillerinde ki yaşanan zorluklar, zaman ve iş gücü kaybı, o dönemde ilçede bulunan tacir ve tüccarların artık İstanbul ve diğer toptan satış merkezi olmuş illerde tanınmaları Turhal’da Ticaret ve Sanayi odasının kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

            İlçede Oda kurulması için ilk adım 1964 yılının Aralık ayında atılır. İlçe eşraflarından Mustafa Demir, Osman Ayan, Dursun Kaymaz ve İbrahim Ahıska dan oluşan bir heyet yaşanan sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla 5590 sayılı kanuna uygun bir şekilde bugünkü adı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bir dilekçe müracaat eder. Böylelikle ilk resmi adım atılmış olur. Bu talebe cevap Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 1965 tarihli yazısı ile Turhal Ticaret ve Sanayi Odasının kurulmasına izin veren yazı ve emirleri ile resmen oda kurma faaliyetleri başlatılır ve tamamlanır. Bu arada oda ilk organ seçimlerini de 28 Aralık 1965 tarihinde gerçekleştirir. Yapılan bu seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet ERDOĞ, İlk Meclis Başkanlığına ise Avni ERGÜNGÖR seçilir.        

            Üyelerinin Müşterek İhtiyaçlarını karşılamak, Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak amacıyla kurulan Turhal Ticaret ve Sanayi Odası bugün başta yürüttüğü faaliyetler, kurslar, iştirakleri, ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projeler ile bölge ve yöre ekonomisinde önemli yere sahiptir.