Genel Sekreterlik

 • Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmak,
 • Oda’nın gelişimine, ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Müdürlüklerin çalışmaları gereken konuları iletmek,
 • Oda’nın yıllık hedeflerini vermek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
 • Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, Oda’nın çalışma alanında bulunan tüm kuruluşlarla işbirliklerini yönetmek, Oda’nın bu konulardaki çalışmalarının ve gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak,
 • Oda’nın iletişimini planlamak, Yönetim Kurulu’na sunmak, yürütmek
 • Yönetim Kurulu ve Meclis toplantıları gündemini oluşturmak,
 • Müdürlüklerle ilgili gerektiği hallerde ortak çalışmalar yapmak,
 • Oda adına kanun çerçevesinde imza yetkisini kullanmak,
 • Odanın Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarına öncülük etmek, hazırlanan dokümanları onaylamak.
 • Personel toplantılarına katılmak ve personel performanslarını değerlendirmek,
 • Birimlerin KYS ve Akreditasyon şartı gereği performanslarını ölçmek, gerekli Düzeltici Faaliyetleri başlatmak,
 • Stratejik Plan ve ondan üretilmiş iş planlarını gözden geçirmek ve istenen düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterlik Makamı’nın gerektirdiği tüm görevleri yapmak ile yükümlüdür
 • Politika Temsil İle İlgili Görevleri
 • . Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanının temsil ile ilgili gerekli protokol görüşmelerini organize etmek,
 • Kilit karar alıcılar, ilçenin ve ilin protokolünde yer alan bürokrasinin gelişleri, gidişleri ağırlanması ve yapılan görüşmelerin kaydını tutmak,
 • .TOBB den gelen-giden evrakların ve cevap verilen yazıların analizlerini yaptırmak.