Kalite ve Akreditasyon

KALİTE ve AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 5174 Sayılı Yasa başta olmak üzere, yasa, yönetmelik ve ilgili tüm mevzuattın verdiği görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirerek,

 • Üye/Paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak, en uygun hizmeti, Yönetim Oda Mevzuatı Proses uygulamalarına göre, hatasız ve sürekli olarak sağlamak,
 • Uyguladığı çalışma anlayış ve prensipleriyle ve sergilediği toplumsal sorumlulukla, Odamız çalışanlarının her yönde gelişimine katkı sağlamayı hedefler.
 • Kuruluşumuz ;  kalite sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi ile kendisini sürekli geliştirmeyi ve eksiksiz hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.

MİSYONUMUZ

Üyelerimize ; Tarafsız, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek, onların yeni iş olanakları yaratmasına , mesleki faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak, İlçemiz istihdamını arttırmak, tüm sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, üyelerimize hizmet sunumunun ve memnuniyetinin  sağlanmasıdır.

VİZYONUMUZ

İlçe, il, bölge ve ülke kalkınmasına yön verecek çalışanlar yaparak,  verdiğimiz hizmet alanında sürekli ileri giderek,  bölgemizde, ülkemizde lider, sayılır ve saygın bir kuruluş olmaktır.

MALİ POLİTİKAMIZ

Odamız; 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynaklarını kuruluş amaçlarını yerine getirmek için kullanacaktır. Mali yapımızda, şeffaflık ve tarafsızlık, planlama ve bütçelemede tutarlılık, risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun davranacaktır.

Tüm harcamalarımızda üyelerimizin;

 • Beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,
 • Üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını arttırılması,
 • Ar-ge, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmeleri,
 • Başta ilçe, il ve bölgemiz olmak üzere girişimcilik ruhunu arttırmayı
 • Güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmeleri,

önceliğimiz olacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Odamız üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır, bu nedenle personelinin;

“Sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek, maddi ve manevi haklarını korunmak, fırsat eşitliği yaratmak, öneri ve beklentilerini dikkate almak ve yüksek performansı ödüllendirmek” insan kaynakları temel ilkelerimiz ve politikamızdır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Üye olmadan Oda olmaz ilkesinden hareketle üyelerimize;

 • Sürekli kendini geliştirme olanakları yaratmak,
 • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleyecek,
 • Üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate alarak, eğitimlerde dahil etkinlikler planlanacak,
 • Üyelerimizin kendi ve ilçemiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmaya gayret edecek,
 • İş geliştirme ve dış ticaret konularında performanslarının gelişmesine katkı sağlayacağız.

 

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız tüm etkinliklerde, iş hayatını ilgilen istihdamdan, yatırım olanaklarına, iş geliştirmeden, teşviklere kadar her türlü gelişmeleri tüm iletişim araçları ile duyuracaktır.

Bu duyurular için tüm teknolojik olanakları, yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanacağız.

İç ve dış paydaşlarımız ve kamuoyuyla odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine  ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratarak, güncel veri ve bilgileri, haberleri etkin bir şekilde, yayarak bulunduğumuz tüm çevreye katma değer katacağız

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası ilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız;

 • Güncel ve güvenilir bilginin etkin ve gerçekçi kara alma süreçlerinin bir parçası olduğu bilinci ile iş sürekliliğinde bu bilgiyi kullanmak,
 • Üyelerine ait özel ve güvenilir bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini öncelik sayıp, bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Teknolojiyi yakından izleyerek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanmak,
 • Mevcut ve dijital arşiv, web gibi fonksiyonel bilgi sistemlerini, amaca uygun olarak, kurumun, üyelerinin, ilçe hayatına değer katacak şekilde kullanmayı, kullandığı bilgi ve teknolojik ortamda güven ortamını yaratmak,
 • Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktır.

 

TURHAL TSO 2016-2019 STRATEJİK PLAN