Arşiv Sorumlusu

  • Odanın Kaliye ve TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü dokuman ve kayıtların arşivlemek,
  • Tüm üye bilgi ve dosyalarını uygun bir şekilde depolamak,
  • Odanın eski ve yeni gelen giden evraklarını uygun depolamak
  • Arşiv dosyalaınn genel kütüphane dokümantasyonuna uygun olarak kolay bulunabilir, istiflenmiş ve sınıflandırılmış olmasını sağlamak.

Odanın kullanılan bilgisayarlarının kayıtların kontrolü prosedürüne gore yedeklernmesini sağlamak