Personel ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

 • Kalite sistemini bilmek, uymak, uyulmasını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 • Üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, politika ve stratejiler doğrultusunda, sorumluluğu altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve bütçeleri tespit ederek yöneticisinin onayına sunmak, uygulamaları yönlendirmek, izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak,
 • Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
 • Personel ve Eğitim
 • Yeni personel alma sürecini koordine etmek,
 • Personelin işe giriş-çıkışı sırasında personelle ilgili işlemlerini yapmak,
 • Personele zimmetli eşyanın kaydını tutmak ve güncellemelerini yapmak,
 • Yeni elemanların oryantosyon da dahil iç ve dış eğitimlerini organize etmek, kayıtlarını tutmak,
 • Personel Oryantasyon eğitimlerinin verilmesini sağlamak,
 • Yıllık izinleri organize etmek, izlemek,
 • Personelin performans göstergelerini düzenlemek,
 • Çeşitli eğitimlerle personelin verimlilik, üretkenlik, yaratıcılıklarının gelişmesini sağlamak
 • Personelin kaynaşmasını artırıcı sosyal ortam ve organizasyonları yapmak,
 • Oda Kültürü yaratmakla ilgili her türlü yazılı ve sözlü araçları düşünmek, tasarlamak, yaptırmak,
 • Reklam ve tanıtım malzemelerini hazırlayan ajans ve firmalarla ilişkileri sağlamak ve sürdürmek
 • Meslek Komiteleri sektörleri ile ilgili yıl içindeki  kongre, seminer, fuar vb organizasyonları tespit etmek ,katılmak isteyenlerin organizasyonlarını yapmak

Eğitim sertifikaları hazırlamak