Odamız 2024 Yılı Aidatları 1. Taksit İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2024
07 Haziran 2024, 11:09

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanıp gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

Bu çerçevede; kanunda belirtilen süreler içinde yıllık aidat ve munzam aidat borçlarınızı en geç 01.07.2024 Pazartesi (30 Haziran 2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar Odamız veznesine yapabileceğiniz gibi https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp Hızlı Aidat ödeme linkinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Not: Aidatlar ödemlerinizi gerçekleştirirken firmanızın unvanı, Oda Sicil Numarası ve ödemenin aidat ile ilgili olduğunun belirtilmesini önemle hatırlatırız.