ODAMIZA OLAN AİDAT BORÇLARINIZI YAPILANDIRIYORUZ!
10 Nisan 2023, 13:51

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Üyelerin Odalara olan aidat borçları Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

Veri mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30.06.2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir.

Üyeler, 31.05.2023 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01.04.2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Kimlik Doğrulama Hizmetleri – TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödenmesi gereken ilk taksit süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanmaları için 01.04.2023 – 31.05.2023 tarihleri arası başvuru süreçlerini başlatmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla...