Çenesiz, “Ahilik, çağdaş sivil toplum kuruluşlarının teşkilinde de zengin bir kaynak ve mükemmel bir örnek olma özelliği taşımaktadır.”
13 Eylül 2022, 16:14

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz “Ahilik Haftası” münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Çenesiz mesajında “Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır.”dedi.

            Çenesiz mesajında ayrıca:

“Milletleri güçlü yapan ve sürekliliğini sağlayan önemli faktörler, milletin kişilik ve karakterini yansıtan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yapı ve kurumlardır. Bu çerçevede milletimizin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi hasletlerini en güzel şekilde hayata geçiren ahilik kurumu, bu topraklar üzerinde büyük bir medeniyet kurulmasında ve farklı inançlardan, kültürlerden insanların hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşayabilmesinde büyük bir rol sahibidir.

Ahilik esasen bir iş ahlâkı ve çalışma disiplinidir. İş ahlâkı ve çalışma disiplini, çağdaş uygarlığın da kurucu ilkelerindendir. Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak ta benimsenmiştir.

Uzun bir dönem boyunca devletin üstlendiği pek çok görev bugün sivil toplum kuruluşlarınca yürütülmeye başlanmıştır. Ahilik, çağdaş sivil toplum kuruluşlarının teşkilinde de zengin bir kaynak ve mükemmel bir örnek olma özelliği taşımaktadır.

Toplumsal barış ve uzlaşma içeren; dayandığı çağdaş ilkelerle Türk toplumuna yüzyıllar boyunca yol gösteren ahilik, ortaya koyduğu prensiplerle de toplumumuzun bu kutsal topraklar üzerinde huzur içinde yaşamasını sağlayan bir büyük kurum olmuştur.

            Bugün uygar dünya ülkelerinin, toplumlarında uygulamaya çalıştıkları bu değerler, 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından Ahilerin Vizyonu olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olunmuştur. Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir.

            Eğitim, istihdam ve üretim üçlüsünü en mükemmel şekilde kurmuş Ahi Birlikleri, eğitimi hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile genel eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak uygulamıştır.

            Ahilik kültür ve prensiplerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması, yalnız bizim için değil, bütün insanlık için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu düşüncelerle ilçemiz esnafı ve meslek kuruluşları ile tüm Turhal halkımızın ‘Ahilik Haftasını’ kutlar, en samimi sevgi ve selamlarımı iletirim” dedi.