TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET DUYURUSU!
31 Ağustos 2022, 17:48

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83’üncü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği’ nin 5’inci ve 6’ıncı maddeleri uyarınca Üyelerimizin, Odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek varsa hatalı kayıtları, yetkililerinin imzalarını içeren dilekçe ve ekinde sunacakları ilgili vergi dairelerinden temin edecekleri belgeyi odamız genel sekreterliğine müracaat etmek suretiyle düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtları 02 EYLÜL 2022 CUMA - 07 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA günü mesai bitimine kadar incelemeye açık olup, kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Süresi içinde kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereği oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI