Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin yeni İŞKUR Genelgesi ile İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İŞKUR Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu Yayımlandı…
18 Mayıs 2022, 16:17

Sayın üyemiz,

08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Genelge

İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu