ODAMIZ İLE KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI




28 Temmuz 2021, 11:07

Odamız ile KTO Karatay Üniversitesi arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

            İmzalanan Protokol ile KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön Lisans programlarına kayıt yaptırma hakkı elde eden odamız üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu ve 10 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacak.

            Protokol kapsamında lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyelerimiz ile birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyelerimizin Odamızdan alacakları güncel tarihli yetki belgesi aslı ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınlarının ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanacak.

            Odamız ile KTO Karatay Üniversitesi arasında imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü 2021-2022 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olacak.