TARİHİ SÜREÇTE TURHAL KİTABININ TANITIM TOPLANTISI YAPILDI...
22 Kasım 2019, 09:51

Araştırmacı yazar Hasar Akar, Burhan Kurddan ve Mahmut Hasgül tarafından günümüz Türkçesine çevrilen ve odamız destekleri ile basımı gerçekleştirilen Turhal’ın ilk Müftüsü merhum H. Mustafa Bilgen’in Osmanlıca el yazması eseri kitabının tanıtımı odamız eğitim ve konferans salonunda gerçekleştirildi.   

            Turhal Halkının da ilgi gösterdiği “Tarihi Süreçte Turhal” isimli eserin tanıtım toplantısına Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eyimaya,  Meclis Başkanımız Bekir Ay, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz, eserin yazarı Rahmetli Müftü Hacı Mustafa Bilgen’in yeğeni Yusuf Ayhan Necli başta olmak üzere meclis üyelerimiz ile oda üyeleri katıldı.

            Programda ilk olarak söz verilen eserin sahibi Rahmetli Müftü H. Mustafa Bilgen’in yeğeni Yusuf Ayhan Necli bu tanıtım için ikamet ettiği şehir dışından Turhal’a gelirken, eserin hatırlanıp, gün yüzüne çıkarılmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, eserin hazırlanmasında emeği geçenlere şahsı ve ailesine adına teşekkür etti.

            Rahmetli Müftü H. Mustafa Bilgen’in yeğeni Yusuf Ayhan Necli'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen kitabın hazırlayıcısı Hasan Akar kitaba dair bilgiler aktardı. 1869 doğumlu Hacı Mustafa Bilgen’in Tokat’ta iyi bir eğitimle kendini yetiştirmiş değerli bir din adamı olarak Turhal ilçesine resmi görev verilen ilk müftü olduğunu belirtti. 1964 yılına kadar bu görevini devam ettiren H. Mustafa Bilgen’in Turhal’ın 100 yıllık sosyal hayatında önemli bir yeri bulunan pek çok olayın şahidi kültürlü bir devlet adamı olduğunu dile getiren Hasan Akar “O, sadece dini alanda dönemin medreselerinde öğrenci yetiştirmekle kalmamış, Sivas İl Genel Meclisi Üyeliği, Turhal naipliği, vaizlik, okullarda öğretmenlik, sosyal derneklerde başkanlık, cami ve okul onarımlarında öncülük etmiş, Mustafa Kemal’in Milli Mücadele öncesi ve sonrasında daima yanında olmuştur. Müftülük döneminde Turhal’ın bilinen Şeyh Mustafa Camii (Kesikbaş Camii) yanına büyük bir kütüphane yaptırarak 3500’ü aşkın kitabını buraya bağışlamıştır. Turhal tarihine ve sosyal hayatına büyük ilgi duyan Bilgen, bu alanda da 1950 yılından başlayarak yıllar süren bir çalışma ile ‘Turhal Tarihi’ adıyla bir eser yazmayı da başarmıştır. Eserin orijinali Osmanlıca olup parşömen kağıda kendi el yazısıyla yazılmış, boş bırakılan bazı sayfalarla birlikte toplam 426 sayfadır. Rahmetli Bilgen’in torunu Mustafa Bilgen’den yeğeni Yusuf Ayhan Necli aracılığıyla orijinali teslim alınan eserin fotokopisi çekilerek tekrar aileye teslim edilmiştir. Titizlikle gözden geçirilerek eksik sayfalarla birlikte bazı sayfalar yeniden tercüme edilmiştir. İmkanlar ölçüsünde sadeleştirilerek günümüz Türkçesine uygun hale getirilmiştir.” dedi ve kitabın ortaya çıkmasında katkı veren Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz’e, Müftü Hacı Mustafa Bilgen’in ailesine, yiğeni emekli eğitimci Yusuf Ayhan Necli’ye, emekli bankacı Basri Atay’a, Tarihçi Alparslan Demir, GOP. Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ekrem Anaç’a, yerel tarihçi Hasan Erdem’e, Remzi Zengin’e, Turhal Belediyesi’nin önceki dönem ve yeni dönem Belediye Başkanlarına teşekkürlerini dile getirdi.

            Kitabın hazırlayıcısı Hasan Akar'ın ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Çenesiz "Tarihi Süreçte Turhal" kitabının ilçenin tarihini yansıtacak düzeyde ilk basılı eser olmasına dikkat çekerek, Rahmetli Müftü H. Mustafa Bilgen’in Osmanlıca el yazması eserini günümüze taşıyan araştırmacı yazar Hasan Akar, Burhan Kurddan ve Mahmut Hasgül’e teşekkürlerini dile getirdi.

            Kitaba dair yapılan tanıtımın ardından kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere hediye takdim edildi. Program sonunda "Tarihi Süreçte Turhal" isimli kitap katılımcılara dağıtıldı.