2024 Yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenelerine İlişkin Önemli Duyuru!
09 Şubat 2024, 15:59

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden odamıza ulaşan yazıda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği; Kanun kapsamındaki, aşağıda belirtilen ölçü ve tartı aletlerinin 2 (iki) yılda bir sahibi veya kullanıcısı tarafından periyodik muayenesinin Şubat ayının sonuna kadar yaptırılmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılarak, yaptırmayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacağı belirtildi.

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden odamıza ulaşan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği; Kanun kapsamındaki, aşağıda belirtilen ölçü ve tartı aletlerinin 2 (iki) yılda bir sahibi veya kullanıcısı tarafından periyodik muayenesinin yaptırılması yasal zorunluluktur. 2022 yılı damgalı olup da 2024 yılında periyodik muayeneye tabi olacak ölçü ve tartı aletlerinden;

►Akaryakıt Sayaçları,

►LPG Sayaçları,

►Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg' dan yukarı kütle Ölçüleri

►Tartım kapasitesi 2.000 kg' ın üzerindeki tartı aletlerinin tamamı için

Türk Standarları Enstitüsüne (TSE)

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dâhil) mekanik tartı aletlerinden;

1 Masa terazileri, 2) Asma teraziler, 3) Tek kollu kantarlar, 4) İbreli teraziler.

►Uzunluk Ölçüleri

► Hububat Muayene Aletleri

►Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

►5 kg' a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri için

Belediye Başkanlıkları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna,

Otomatik tartı aletleri,

Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ve,

II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri için ise,

İlimizdeki Yetkili Tartı Aletleri Muayene Servislerine,

2024 yılı Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar müracaatlarını yaparak, yukarıda belirtilen ölçü ve tartı aletlerinin Periyodik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenesi için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, muayene (damga) süresi dolmuş ölçü ve tartı aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 2023 yılında her bir ölçü ve tartı aleti için kullanıcısı veya sahibine 3.218,00 (üçbinikiyüzonsekiz) Türk Lirasından 64.352,00 (altmışdörtbinüçyüzelliiki) Türk Lirasına kadar  idari para cezası ile beraber söz konusu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Kamuoyuna duyurulur.

           TOKAT SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ”