ENERJİ VERİMLİLİĞİ PORTALI
26 Temmuz 2023, 16:04

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısına atfen; ulusal enerji verimliliği envanterinin oluşturulması, planlama, projeksiyon, izleme, değerlendirme ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik her yıl Mart ayı sonuna kadar ticari binalar, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri enerji tüketim verileri ile enerji yönetimlerine ilişkin bilgilerini enerji verimliliği mevzuatı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu yıl itibariyle, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında enerji tüketim bildiriminde bulunmak ve enerji yöneticisi atamakla yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve organize sanayi bölgelerine ait bildirimler dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda hizmete açılan Enerji Verimliliği Portalı üzerinden yapılacaktır.

Enerji Verimliliği Portalına https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/ internet adresinden e-devlet ile giriş sağlanmakta olup yükümlüler bildirimlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabilecektir. Yazılımın kullanılmasına ve bildirimde bulunulmasına ilişkin detaylı bilgiler adı geçen internet adresinde yer alan "Kullanım Kılavuzu" ve "Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)" bölümünde sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla