Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı.




17 Ocak 2023, 16:03

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik değişikliği 14 Ocak 2023 tarih ve 32073 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna Göre,

1-C2,C3,Kl,K3,Ll L2,Nl,N2,Rl ve R2 yetki belgesi sahipleri ile taşımasının tehlikeli madde olması halinde Cl ve K2 yetki belgesi sahipleri' de taşımasını üstendikleri eşyalar için taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler ile birlikte taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten en az 6 saat sonrasına kadar gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soy ad unvan gerçek kişilerde T.C kimlik numarası Tüzel Kişilerde vergi kimlik numarası ile adresini herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgilerin tam ve doğru şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadır. Bildirim zorunluğu 01.01.2024 tarihinden itibaren başlanması hususu T.C. Ulaştırma ve altyapı Bakanlığınca uygun görülmüştür.

2-Taşıma yönetmeliğinin 13.maddesinin 5.inci fıkrasında şahısların adlı sicil kayıtlarından dolayı mesleki saygınlıklarını kayıp etmeleri halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren (90) doksan gün içerisinde durumlarını taşıma yönetmenliğine uygun hale getirmemeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir ibaresi,

"Durumun tespit edildiği tarihten itibaren yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri geçici olarak durdurulur" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. Geçici olarak durdurulan K Türü yetki belgesi sahiplerinin yeniden mesleki saygınlıklarını kazanmaları halinde faaliyetlerine izin verilir şeklinde değiştirilmiştir.

3-Taşıma yönetmenliğinin 14 maddesinin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

L2 yeki belgesi için başvuranların;

1-3 Yıl Geçerliliği devam eden ve halen geçerli bulunan C3,kl,k3,Ll,M2,N2 veya P2 Yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olmaları şarttır.

2-5 adet öz mal birim taşıt ve 200 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları ve 300.000 Türk lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları şartı eklenmiştir.

4-Taşıma yönetmenliğinin geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

C2,Ll,Ml,M2,Nl veya N2 Yetki belgesi ek taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, Kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin Kl yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1.07.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Bu fıkra kapsamında müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemler 1.7.2023 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.

Konu ile ilgili üyelerimizin bilgilerine DUYURULUR!

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.