2023 yılı Askıya Alma İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru!
17 Ocak 2023, 09:54

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 10 maddesinin 2. fıkrasında;

“İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bu fıkra hükümlerinin her yılın Ocak ayı içerisinde yerine getirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur”,

Yine aynı Kanuna istinaden çıkarılmış olan “Oda Muamelat Yönetmeliği”nin 14. maddesinde ise, “Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır.” denilmektedir.

Bu kapsamda aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, kayıtları Odamız Yönetim Kurulu kararı ile askıya alınacaktır.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili olarak üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30 Ocak 2023 tarihine kadar durumlarını kontrol etmeye, durumlarındaki değişiklikleri ise Turhal Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirmeye ve Oda aidat borç durumlarını kontrol ederek ödeme yapmaya davet ediyoruz.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.