SGK e-Tebligat Başvuru Süresi 31 Ocak 2022 Tarihinde Sona Eriyor!..
26 Ocak 2022, 11:23

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzre, 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuş ve yönetmeliğe göre işverenlerin başvurularını 31.12.2021 tarihine kadar yapmaları zorunlu kılınmıştı.

SGK, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana gelmesinden dolayı 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatmıştı. 

SGK e-tebligat sistemine başvuruların 31.01.2022 sona ereceğinden siz değerli üyelerimizin herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamamanız için başvurunuzu süresi içerisinde yapamınızı önemle hatırlatır;

İşlerinizde kolaylıklar dileriz.