Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Ocak 2022, 10:15

“Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle Taşıma İşleri Organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkân sağlandı.

Mevcut yönetmelik düzenlemesi ile ilgili olarak odamızın bağlı bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden gelen yazıda, Yönetmelik kapsamında uygulanacak olan indirimlerin Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacağı, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerektiği bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden odamıza ulaşan yazıda:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alımı hususundaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etmişti.

Birliğimiz TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talepleri üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

  • 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,
  • 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,
  • 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.

İndirim, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerekecektir.”denildi.

      Konu ile ilgili üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

            Saygılarımızla…

Yönetmeliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...