Üyelerimizin aidat borçlarına faiz affı ve yapılandırma fırsatı
02 Aralık 2020, 21:00

Sayın Üyemiz,

            7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Söz konusu kanunun 4. Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.

            Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya taksitle ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

            Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de (vergi mükellefiyet kapanış yazısı getirilmesi halinde) yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler nakit, kredi kartı, havale veya EFT yolu  ile yapılabilecektir.

Üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

Detaylı Bilgi İçin: 0356 275 12 14