Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süreleri Uzatıldı
24 Haziran 2020, 15:12

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır. Üyelerimize önemle duyurulur. Üyelerimize önemle duyurulur.

Veri Sorumluları Başlama
Tarihi
Son Tarih UZATILAN
TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya
yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon
TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları
01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel
kişi sorumluları
01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık
mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den
az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli
kişisel veri işleme olan gerçek veya
tüzel kişi sorumluları
01.01.2019 30.09.2020 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri
sorumluları
01.04.2019 31.12.2020 31.03.2021