2019 YILI TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK BEYANI İÇİN SON GÜN 31 MART 2020!
24 Şubat 2020, 14:24

Sayın Üyemiz;

            Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden odamıza ulaşan yazıda;

                02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesi 1 inci fıkrası (ğ) bendi gereği Atık üreticisi ve atık sahipleri "Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla," yükümlü olunduğu hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.

                İlgi  yazıda ayrıca, 2019 yılı için Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) beyan girişi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanıma açıldığı ve 31 Mart 2020 tarihine itibariyle kapanacağı belirtilmektedir.

                Bu itibarla odamıza kayıtlı üyelerimizin (Tesis, İşletme, akaryakıt istasyonu vs.) 2019 yılı beyan işlemlerinin önceki yıllarda olduğu şekilde Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içerisinde yer alan Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden yapılması gerektiği hatırlatılarak, Üyelerimiz beyan girişi işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için uygulama içerisindeki yardım dokümanları menüsünde bulunan beyan girişi videolarını inceleyebilecekleri,

            Beyan girişlerini yapmayan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 22.109,00 (YİRMİ İKİ BİN YÜZ DOKUZ) Türk Lirası  idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.

            Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için beyanlarını zamanında gerçekleştirmeleri önemle duyurulur!