Halkbank Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’nden Odamız Üyeleri de YARARLANABİLECEK!
28 Nisan 2020, 18:51

Taleplerimiz doğrultusunda Halkbank 'ın Can Suyu paketinden esnaflarla birlikte odamız üyesi şahıs işletmelerinin de faydalanması imkanı sağlanmıştır. Şahıs işletmesi üyelerimiz 25 bin TL krediyi %7.5 faiz oranı ile kullanabilecek.İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’nden yararlanacak “şahıs firmasının”;
 Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olması,
 Kesinleşmiş son yıl mali cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,
 İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,
 Bankamız Esnaf Destek Paketi’nden faydalanmamış olması,
 İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması,
Önkoşullarını taşıması gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılmaktadır. 

Kredi Başvurusu İçin Tıklayınız