PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU...
20 Kasım 2018, 09:40

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan 12.11.2018 tarih ve 16815 sayılı yazıda; 07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile aşağıdaki şeklide değiştirildiği bildirilmiştir.

"(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.

(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir."

            Tüm üyelerimizin bilgisine sunulur.